General Co-Chair:

Pingzhi Fan
IEEE Fellow, Southwest Jiaotong University
Alex P. K. Wai
IEEE Fellow,OSA Fellow, Hongkong Polytech University

Honorary Chair:

Bingkun Zhou
Tsinghua University

TPC Co-Chair:

Michael Fang
IEEE Fellow, University of Florida
Lianshan Yan
Southwest Jiaotong University

Organizing Co-Chair:

Wei Pan
Southwest Jiaotong University
Zheng Ma
Southwest Jiaotong University

Symposium Co-Chair:

Wireless Symposium:

Zhiguo Ding
Lancaster University
Wei Chen
Tsinghua University
Mugen Peng
Beijing University of Posts & Telecommunications
Yejun He
Shenzhen University

Photonics Symposium:

Kai-Ming Feng
National Tsinghua University
Changyuan Yu
National University of Sigapore
Xin (Jessica) Jiang
City University of NewYork
Yikai Su
Shanghai Jiaotong University
Yong Liu
University of Electronic Science & Technology of China

Networks and Data Applications Symposium:

Chongjin Xie
Alibaba
Jie Zhang
Beijing University of Posts & Telecommunications
Jianyong Sun
Centec Network

Photonics Forum of ChiaoTung Universites:

Jianping Chen
Shanghai Jiaotong University
Wei Pan
Southwest Jiaotong University
Ken Y. Hsu
National ChiaoTung University
Fengping Yan
Beijing Jiaotong University

Publication Chair:

Xihua Zou
Southwest Jiaotong University

Finance Chair:

Liyang Shao
Southwest Jiaotong University

Conference Secretary & Local Arrangement:

Gang Liu
Southwest Jiaotong University
Zhiyong Zhang
Southwest Jiaotong University

Advisory Committee:

Xiang Liu
Alcatel-Lucent, USA
Russell Sun
Alcatel-Lucent, USA
Chonggang Wang
InterDigital, USA
Li-Chun Wang
National Chiao Tung University, Taiwan
Lianshan Yan
Southwest Jiao-Tong University, China
Yudong Yao
Stevens Inst. Tech., USA
Sigen Ye
Alcatel-Lucent, USA
Qinqing Zhang
John Hopkins Univ., USA
Weiyi Zhang
AT&T Labs, USA
Hong Zhao
Fairleigh Dickinson University, USA
Mengchu Zhou
New Jersey Inst. Tech., USA